Jern og Gull

Dag 2

Neshorn-sau-jakten

I natta finner Angir leiren til Valdemar og Balder. Om dagen startar dei opp igjen nordover. Dei går på eit ulvehi, men unnviker det. Dei kjem over ein klump mørk ull og bestemmer seg for å fylgja sporet av dyret. I timesvis sporar dei og finn til slutt dyrets leir. Angir leder an og går modigt inn i gropa for å bli møtt av eit stormande ullkledd neshorn. I kampen blir Valdemar spidda av hornet og trampa på. Balders siste pil leier til beistets død. Valdemar svever mellom liv og daud, men kjem seg på mirakuløst vis. Beistets horn vil truleg være verd mykje i Tryggjing eller på Sjøhuset.

Gruppa slår leir og kviler gjennom natta til neste dag.

Comments

johnftonnessen johnftonnessen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.